Current MEMbers

Postdoc: Xiong Wang (Boya Postdoctoral Fellowship), Lei Wang (Co-advised with Daqing Zhang), Hao Nie (PKU-Alibaba Joint Program)
PhD students: Yunzhe Ni (2018), Kenuo Xu (2020), Chengke Wang (2021), Chen Gong (2021), Bo Liang (2022), Ruihan Li (2022)
MS students: Wei Li (2019), Haotian Xu (2020), Xiangtian Ma (2020)
Undergrad researchers:
   •  Class 2023: Yuhan Zhou, Heyu Guo (Integrated Circuits), Qingwen Yang (Engineering)
   •  Class 2024: Zhe Ou (Physics)
Visiting fellows: Purui Wang (MIT PhD student), Zikun Liu (UIUC PhD student), Yuezhong Wu (UNSW PhD student), Qirui Liu (BUAA PhD student)

Alumni

Jing Wang
PKU-CS-BS'17-PhD'22
Team member, MobiCom'19 (Co-primary), APNet'19, JSAC'20, BS/PhD thesis
Tencent
Yueyang Pan
PKU-CS-BS'22
Team member, SIGMETRICS'22 (Co-primary), BS thesis
CS PhD of EPFL
Weicheng Wang
PKU-CS-BS'17-MS'21
Team member, TPCI'21, BS/MS thesis
Alibaba
Purui Wang
PKU-CS-BS'21
Team member, SIGCOMM’20 (Co-primary) x 2, MobiCom’20, BS thesis
CS PhD of MIT Media Lab
Tuochao Chen
PKU-CS-BS'21
Team member, IMWUT'21, BS thesis
CS PhD of UW
Pengchen Xu
PKU-CS-BS'21
P/T team member (Turing class)
CS PhD of ETH Zurich
Lilei Feng
PKU-CS-MS'21
Team member, MobiCom’20 (Co-primary), MS thesis
美团
Tian Liu
PKU-CS-MS'21
Team member, MobiSys'18 (Co-primary), S&P'21, MS thesis
Alibaba
Yue Wu
PKU-CS-BS'20
Team member, SIGCOMM’20 (Co-primary), MobiCom’20, BS thesis
CS PhD of Yale
Yihua Cheng
PKU-CS-BS’20
Team member (Yuanpei class), MobiCom’19, JSAC’20, BS thesis
CS PhD of UChicago
Zhiyao Ma
PKU-CS-BS’20
Team member (Turing class), INFOCOM’20, JSAC’20, BS thesis
CS PhD of Yale*
Zihang Wu
PKU-CS-BS’20
P/T team member (Turing class)
CS MS of ETH Zurich
Haonan Wang
PKU-CS-BS’20
Team member (Yuanpei class), BS thesis
CS MS of CMU
Shixun Wu
PKU-CS-BS’20
P/T team member (Turing class)
EE MS of Columbia
Xieyang Xu
PKU-CS-BS’19
Team member, MobiCom’17 (Co-primary), BS thesis
CS PhD of UW*
Guojun Chen
PKU-CS-BS’19
Team member, BS thesis, MobiCom’20 (Co-primary)
CS PhD of Yale
Taide Liu
PKU-CS-BS’19
Team member, BS thesis
CS MS of UTokyo
Yunfeng Gao
PKU-CS-BS’19
Team member, APNet’19, BS thesis
CS MS of UC Berkeley
Kuntai Du
PKU-CS-BS’19
Team member since Fall’18, BS thesis, MobiCom’20
CS PhD of UChicago
Dong He
FDU-CS-BS’19
Summer intern, INFOCOM’18
CS PhD of UW
Chenxi Yang
FDU-CS-BS’19
Summer intern, INFOCOM’18
CS PhD of UT Austin
Shihan Lin
FDU-CS-BS’19
Summer intern
CS PhD of Duke
Yang Shen
PKU-CS-BS’18
Team member, MobiCom’17 (Co-primary), BS thesis
Pony.ai
Wantong Jiang
PKU-CS-BS’18
Team member, BS thesis, MobiCom’19
CS MS of Stanford
Caihua Li
PKU-CS-BS’18
Team member, BS thesis, MobiCom’19
CS PhD of Yale
PKU-CS-BS’18
P/T team member, IEEE SPM’18 featured article
CS PhD of MIT
Wangyang Li
PKU-CS-BS’18
Team member, BS thesis, MobiCom’19
CS PhD of UT Austin
Yufan Zheng
PKU-CS-BS’18
Team member, BS thesis, MobiCom’19 (co-primary)
CS PhD of UMD
Jieqi Shi
PKU-CS-BS’18
P/T team member
CS PhD of HKUST
Siyu Yao
PKU-CS-BS’18
P/T team member
CS MS of Cornell Tech
Zhenyi Li
PKU-CS-BS’17
Team member, BS thesis, ICDCS’19
ECE MS of CMU
PKU-EE-BS’17
Team member, BS thesis
CS PhD of UW*
BUPT-EE-BS'17
P/T team member, SenSys’17
ECE PhD of CMU
Zhuqi Li
PKU-CS-BS’17
P/T team member
CS PhD of Princeton
PKU-CS-BS’16
Team member, BS thesis, MobiCom’17 (Co-primary)
CS PhD of Stanford
Yunting Liu
PKU-CS-BS’16
Team member, BS thesis
CS MS of CMU
Tianchong Jiang
PKU-EE-BS’16
Team member, BS thesis
EE MS of GaTech
Shuang Jiang
PKU-CS-BS’16-MS'19
Team member, BS/MS thesis, INFOCOM’18/20 (Primary)
Tencent